УСЛОВИЯ АКЦИИ: 


Бла бла бла. Бла бла. Бла бла бла бла бла. Бла. Бла бла бла. 


Товары, участвующие в акции: 

- Название 

- название

- название

- название 

- название


Бла бла бла бла бла бла. Бла бла. 


КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АКЦИЕЙ: 
Другие акции